Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o modelach z rodziny ID? Możesz podać swoje dane, aby otrzymać pakiet elektryzujących informacji o modelach ID.

Dziękujemy za zapis
na newsletter ID. Od teraz będziesz na bieżąco z najnowszymi informacjami od Volkswagena.

Jak się nazywasz?

Nieprawidłowe dane lub pole jest puste

Na jaki adres chcesz otrzymywać wiadomości?

Brak wyrażenia wyżej wymienionej zgody jest równoznaczny z tym, że nie otrzymasz żadnych informacji handlowych i marketingowych na temat modeli ID.

Pozostawienie przez Ciebie danych i wysłanie formularza oznacza Twoją zgodę dla Volkswagen Group Polska sp. z o.o. na wykorzystanie Twoich danych celem przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych na podany przez Ciebie adres email. Podanie Twoich danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie informacji dot. modeli ID. pisząc na adres: daneosobowe@vw-group.pl, co nie wpływa na już dokonane przetwarzanie danych.

Administratorem danych jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP); adres e-mail: daneosobowe@vw-group.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@vw-group.pl lub pisemnie na adres siedziby.

VGP będzie przetwarza Twoje dane w celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. Twoje dane przetwarzane będą w celach marketingowych - przesyłania informacji promocyjnych dotyczących modeli ID, w tym dotyczących wydarzeń promocyjnych związanych z wprowadzeniem tego modelu na rynek, stanowiących informacje handlowe lub marketingowe, na podstawie Twojej zgody;

  2. W ramach uzasadnionego interesu wykorzystamy Twoje dane celem:
    • w celach archiwalnych (dowodowych) celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
    • w celach analitycznych i statystycznych, lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach,
    • audytowania i raportowania wewnętrznego,
    • w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów;

Odbiorcy danych: Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, call center, audytorzy. Dane możemy udostępnić spółkom z grupy Volkswagen, w tym  Volkswagen AG lub Centrali marki Volkswagen.


Okres przechowywania: Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane: (i) w przypadku celu marketingowego przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody; (ii) odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne do obrony lub dochodzenia roszczeń.


Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na otrzymywanie informacji dot. modeli ID. pisząc na adres: daneosobowe@vw-group.pl, a w przypadku pozostałych zgód marketingowych dot. produktów marki Volkswagen Samochody Osobowe także poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.vw-group.pl/pl/prywatnosc a także u Autoryzowanego Dealera marki Volkswagen Samochody Osobowe, u którego wyraziłeś zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe prawa można zrealizować pisząc do VGP na adres siedziby lub elektronicznie na adres daneosobowe@vw-group.pl.


Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego.


Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;


W zakresie stosowania plików cookies na naszej stronie internetowej, więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności i polityce cookies.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych.
Wróć do poprzednio oglądanej strony