Formularz cofnięcia zgód udzielonych
dla marki Volkswagen Osobowe

Jeśli chcesz cofnąć zgody udzielone dla Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. dotyczące marketingu produktów i usług marki Volkswagen,
możesz skorzystać z poniższego formularza.

Poniższe dane pozwolą nam zidentyfikować Ciebie w naszej bazie i zrealizować Twoje żądanie.

W celu weryfikacji poprawności zgłoszenia możemy skontaktować się z Tobą telefonicznie lub mailowo (jedna z tych dwóch danych jest konieczna do celów weryfikacji).

Nieprawidłowe dane lub pole jest puste

Nieprawidłowe dane lub pole jest puste

Nieprawidłowe dane lub pole jest puste

Nieprawidłowe dane lub pole jest puste

*Pole obowiązkowe
**Wypełnij co najmniej jedno z pól: "E-mail" lub "Telefon"

Twój formularz został pomyślnie wysłany.

Niniejszy formularz cofnięcia zgody dotyczy zgód odbieranych przez Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do produktów i usług marki Volkswagen.

Jeżeli udzieliłeś zgód bezpośrednio innym podmiotom oferującym produkty lub usługi marki Volkswagen bądź powiązane z marką, niezależnie od zgód zbieranych przez Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. , cofnięcie zgody z wykorzystaniem niniejszego formularza nie oznacza cofnięcia zgód dla tych innych podmiotów.

Jeśli nie chcesz skorzystać z tego formularza, udaj się do Autoryzowanego Dealera lub Partnera Serwisowego marki Volkswagen. Lista Dealerów oraz Partnerów Serwisowych dostępna jest tutaj.

Obowiązek informacyjny

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz, od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

Jeżeli posiadamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

Administratorem Twoich danych osobowych podanym w powyższym formularzu jest: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP), adres email: daneosobowe@vw-group.pl.

Twoje dane zostaną wykorzystane w celu realizacji wniosku oraz w celach dowodowych na potrzeby wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit c i f RODO).

Zobacz więcej informacji

Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP: Możesz skontaktować się z IOD VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD”.

W związku z Twoim wnioskiem odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty świadczące usługi na nasze zlecenie w zakresie usług IT, usług marketingowych (agencje marketingowe), call center, Autoryzowani Dealerzy oraz Autoryzowani Partnerzy Serwisowi danej marki VGP. W niezbędnym i możliwym zakresie poinformujemy także innych administratorów przetwarzających Twoje dane osobowe w oparciu o udzielone nam zgody.

Okres przechowywania: w związku z Twoim żądaniem Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do jego realizacji oraz przez czas niezbędny do realizacji celów dowodowych i wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Pouczenie o prawach: poza prawem do cofnięcia zgody, masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt z IOD lub pisząc na adres daneosobowe@vw-group.pl.

Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej ( w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO.